Dokonalost


Ženy byly často vychovávány k tomu být láskyplné, tolerantní, nebýt sobecké a brát ohled na potřeby ostatních. Učily se, že jsou zodpovědné za rodinné vztahy, že mají vytvářet láskyplné a harmonické prostředí. Jenomže toto všechno je jenom část pravdy o ženské roli! Často jim totiž nikdo neukázal druhou stranu mince, a to kde vzít sílu a moudrost, aby to všechno zvládly, aniž by popíraly samy sebe!
V praxi se pak dostavil syndrom hodné holčičky, která se tak nějak obětuje a přitom všem má být ještě šťastná. Díky výchově mnoho žen uvěřilo, že si lásku musí zasloužit. Že musí být hodné holčičky a pak přijde láska. A tak často žijí životem svých blízkých, starají se o ně, dělají jim pomyšlení, řeší jejich problémy, perou, žehlí, vydělávají peníze... k tomu se snaží být nápadité, krásné a přitažlivé ...
Bohužel výsledky jsou jiné. Mnohdy z toho všeho končí jako citově vyprahlé, fyzicky vyčerpané, někdy dokonce nemocné, zatrpklé, vyčerpané...
Jejich partneři logicky využívají nabízeného servisu a nezdá se jim na tom nic divného, protože ženy jim ho samy vnutily ve snaze ohromit je svou dokonalostí. Výsledek této dokonalosti je, že se mužům mnohokrát ani nechce domů, protože je tam čeká unavená, vyčerpaná a často i podrážděná partnerka.
Opravdu nemusíme být dokonalí, aby nás měl někdo rád. Nemusíme na sebe přebírat starosti a úkoly druhých, aby naše vztahy byly harmonické. Nemusíme být výkonní. Nemusíme vůbec nic, protože láska se nedá zasloužit, láska je bezpodmínečná. Pokud chceme lásku a harmonii, nečekejme, že nám ji dá někdo jiný. Existuje jeden jediný člověk na světě, který opravdu potřebuje naši pozornost a péči - a tím jsme my sami!
Dejte pozornost sami sobě, nastavte si své hranice, přestaňte předstírat, že vše zvládáte. Ve vztahu jasně komunikujte a trvejte na rozdělení rolí, protože na vztah musí být dva. Nastavte své hranice. Je to ta nejlepší cesta ke vztahu k sobě, k sebeúctě a sebelásce, která zharmonizuje i vztahy okolo vás.

Michal V. Bartoš
www.michalbartos.com
https://www.instagram.com/michal_v_bartos/