Frčkaři, bahnivci, hrdinové

Jak v současné době nejčastěji přistupujeme k sebepoznání. Jste frčkař, bahnivec, nebo hrdina?
Na základě vlastních zkušeností rozlišuji tři hlavní skupiny lidí snažících se o sebepoznání. Rozdíl je v motivaci. Zkuste si upřímně a poctivě říci, zda se v některé poznáváte. Zda vám takový stav vyhovuje a proč vlastně jdete po této cestě. Popis těchto skupin zde uvádím jako zrcadlo a důležitý poznatek pro pochopení vlastní motivace k seberozvoji. O těchto skupinách mohu psát proto, že jsem je na své cestě potkal a poznal.

Frčkaři
Je to skupina lidí, kteří navštěvují semináře, kurzy a čtou knihy o sebepoznání. Dělají mnoho věcí a vše z jednoho prostého důvodu. Nechtějí se skutečně poznat, chtějí se „sebepotvrdit“. Hledají berličku, díky které se pak v životě cítí lépe. Lépe se jim přežívá. Jejich motivací není něco se svým životem dělat, ale odhalit své výjimečné stránky. Svého génia. Proto jsou úspěšné všechny sebepoznávací metody, které pomáhají ukázat v nás něco neobyčejného, hledají náš potenciál a tomu, že opravdové sebepoznání je vlastně mnohem komplexnější proces, se opatrně vyhýbají. Já lidem v této skupině říkám „frčkaři“, protože seberozvoji se věnují především kvůli vnějšímu ocenění - frčkám. Poznáme je i podle toho, že na některé semináře a kurzy chodí dvakrát, třikrát i vícekrát stále dokola. Někdy mají tito lidé velikou touhu pomoci druhým. Často se za tím ovšem skrývá touha po moci, která je opět sebepotvrzením.

Bahnivci
Další skupinu lidí se naopak baví hrabat se ve svých stínech a různých přístupech. Doslova si v tom „bahní“. Tato skupina se snaží co nejvíce rozpitvat člověka, pokud možno na co nejmenší částečky, a pak se ve všem přehrabovat. Donekonečna vše omílat a rozebírat. Podle toho, jaký kousek zrovna vytáhnou. Podle Junga, Freuda, Fromma, Frankla a dalších. Jde jen o intelektuální rozebírání všeho podle všech možných autorů, psychologických směrů, přístupů. Důležitě rozmlouvají za podpory těchto různých pohledů, názorů, teorií, zkoumání a pojmů, které mají lesk. Vytvářejí tak jakýsi pocit monumentálnosti a důležitosti. Základem je nikdy nedojít konce. Pro tuto skupinu lidí je sebepoznání často náplní na celý život. Mají pocit, že něco důležitého dělají pro sebe a objevují pro svět. Jsou přesvědčeni, že vyvíjí prospěšnou aktivitu, ale skutečným důvodem je únik od života, od reality. Nejsou v kontaktu s opravdovým životem. Někteří časem zůstávají od reality opravdu odstřiženi. Scházejí se v seberozvojových skupinkách nebo je vytvářejí na internetu. I zde, stejně jako u první skupiny, je to často způsobeno pocitem, že se necítí být „dost ...“. Tak dodávají svému životu na velkoleposti.

Hrdinové
Pak potkávám menší skupinku lidí, kteří mají zájem o opravdové sebepoznání. Jdou za ním s otevřeností a touhou skutečně poznat sama sebe. Více či méně úspěšně. Někteří se cítí zavaleni stovkami knih a mnoha zaručenými přístupy, množstvím seminářů různého druhu. V té záplavě se těžko orientují. Nabubřelá slova a instantní návody je odrazují.
Skupinu „hrdinové“ jsem si pojmenoval právě tehdy, když jsem si měl definovat čtenáře své knihy. Chtěl jsem vytvořit přehlednou publikaci, která nezahltí množstvím pojmů, ale půjde k podstatě, jejímž smyslem je opravdová snaha dojít k poznání sebe sama. Dojít k efektivní změně. Snažím se vytáhnout podstatu věcí, zjednodušit je. Proto zde o jednotlivých tématech dlouze nefilozofuji a neprobírám je ze všech možných stran a směrů. Pojednávám o problémech tak, aby člověk na cestě k sobě mohl zároveň žít než být zavalen horou seberozvojových úkolů a citátů. Je dobré soustředit se jen na podstatné.
Ukázka z knihy Smysluplné vztahy - Klíč ke svobodě.

Objednávat můžete na: https://www.smysluplnevztahy.cz