Sebevědomí silně ovlivňuje naše vztahy. Jak na něj?

Nízké sebevědomí je jedním z faktorů, které nám brání dávat a přijímat skutečnou lásku. V lásce bychom měli potvrzovat hodnotu druhých, ale zároveň, bychom si měli být vědomi hodnoty své.
 
Partnerské vztahy a sebevědomí

Zdravě sebevědomý člověk nemá žádný problém s respektováním partnera. Nemá problém vyjádřit přímo své potřeby a od partnera neočekává, že mu bude číst jeho vlastní myšlenky. Nehraje s ním komunikační hry na nevyslovené naštvání, kdy dává najevo, že se "něco děje", ale na přímou otázku: "O co jde?", reaguje podrážděným: "Ale nic". Případně: "To nech být" apod. Ti největší "mistři" v této hře ( často zdatní manipulátoři) ji nakonec otočí proti svému partnerovi s bolavou výčitkou "to bylo volání o pomoc". Tyto hry jsou typické více pro ženy.

Sebevědomý člověk rád tráví čas s partnerem, nedělá mu problém trávit čas o samotě. Je si vědom faktu, že jej partner může opustit a vztah může skončit, přesto se u něj neprojevuje žárlivost a snaha partnera kontrolovat. Má vnitřní pocit svobody s respektem ke svobodě druhého.

Člověk s narušeným sebevědomím má naproti tomu problém vyjádřit své potřeby. Tito lidé jsou obvykle na partnerovi závislí a bojí se samoty. Velmi obtížně navazují kvalitní vztahy a vždy si najdou prostředek, jak partnera omezovat, protože se bojí opuštění. Žárlivost je v těchto případech obvyklá vlastnost.

Zkušenosti žen

Potíže se sebevědomím zasahují do vztahů možná více, než si na první pohled uvědomujeme. Často hovořím se ženami, které měly, nebo mají problémy v partnerství, způsobené nedostatečným sebevědomím partnera. V podstatě by se jejich partneři dali rozdělit do dvou skupin:

1. Slaboch:

Takového člověka bez zdravé sebedůvěry rozházejí i běžné situace, špatně se soustředí a někdy dlouho usíná kvůli starostem. Neumí říct "ne", nastavit si hranice, postavit se sám za sebe. Stěží prosazuje svůj názor, podřizuje se, nevěří si. Slabý člověk má ale dobrou šanci na sebevědomí zapracovat.

2. Silák:

Silák vypadá na první pohled jako superman s vysokým sebevědomím – dovede druhé lidi seřvat, vystupuje hlasitě a suverénně. Může se chovat i násilně, bývá narcistický, druhé lidi ponižuje, ironizuje, ale ze sebe si legraci dělat nenechá. Zejména poslední charakteristika je spolehlivým znakem, jak "siláka" poznat. Navenek má tedy tenkou, velmi tvrdou skořápku, ale uvnitř je rozklepaný, sžíraný obavami, nejistý, plný strachu, že na to, jaký je, se přijde. Má často obavy z nadřízených a ze složitých situací. Svým jakoby suverénním chováním si udržuje odstup od lidí , protože se jich ve skutečnosti bojí. Silák nemá vyhlídky na změnu sebedůvěry tak dobré, jako jeho kolega z první skupiny, protože si na rozdíl od něho nepřipouští, že je s ním něco v nepořádku.

Zkušenosti mužůs nesebevědomou partnerkou jsou podobné, jen projevy žen nejsou obvykle tak výrazné. Je zde častá žárlivost, hra na oběť, snaha mít navrch, ironizovat, shazovat, manipulovat, soustředění se na vzhled.

Je možné tedy říci, že sebevědomí je jedním ze základních pilířů zdravého vztahu. Jak ale na něj?

Jak na zdravé sebevědomí ?

Správně zvolená cesta vychází z uvědomění si příčin a souvislostí, které se na utváření našeho sebevědomí podílely.

Každý z nás je jiný, uvádím zde tedy základní tipy, jak na nízké sebevědomí:

 • pozorujte, kde máte nízké sebevědomí a definuje si, proč ho chcete zvýšit a posilnit
 • věnujte se činnostem, které máte rádi, baví vás a cítíte se při nich dobře
 • udělejte si seznam svých dobrých vlastností a úspěchů (byť drobných) a každý den si je připomínejte a doplňujte
 • stýkejte se často s přáteli, komunikujte, seznamujte se s novými lidmi
 • věnujte se sobě, svým prožitkům, mluvte o nich s nejbližšími, trénujte otevřenost
 • vytvořte si harmonogram dne a vymezte si dobu pro práci a dobu pro relaxaci
 • překonejte se a postupně konejte i činnosti, o kterých si primárně myslíte, že na ně nemáte či z nich máte strach (nakonec poznáte, že to není tak hrozné), stačí malé kroky
 • odměňujte se i za drobné úspěchy
 • buďte vděční, udělejte si seznam za co jste sobě v životě vděční
 • studujte a získávejte informace, rozšiřujte svůj rozhled
 • nevnímejte fámy a pomluvy, ani je sami nešiřte
 • naučte se přijímat chválu a nestyďte se za úspěch v čemkoli
 • cvičte svou vůli a trpělivost, mapř. jít si každý den na 15 min zaběhat je příspěvek na váš list osobního hrdinství
 • odhalujte pozitiva (i nepříjemný úkol může přinést plno výhod, nakonec zjistíte, že přes to zdánlivě špatné se posouváte nejrychleji)
 • nemyslete tak často na to, co si pomyslí okolí, nesrovnávejte nesrovnatelné
 • vzniklý problém řešte ihned
 • spoléhejte na sebe, na svá rozhodnutí, nechtějte vše dosáhnout hned skokem z nuly na 100
 • věřte si, věřte svým schopnostem

Práce na sobě je základem pro vytváření kvalitních vztahů. Nízké sebevědomí trápí spoustu lidí. Naštěstí je možné ho upravit vhodnými návyky, chováním a změnou zaběhlých vzorců myšlení.

To, že nyní bojujeme se sebepodceňováním neznamená, že to tak bude napořád. Stačí se jen rozhodnout a začít na požadované změně pracovat. Výsledky se určitě dostaví!

www.michalbartos.com