Sebehodnota je základ úspěchu, nejen ve vztahu.

Poslední dobou dostávám dotazy na sebehodnotu. Jak na nízké hodnocení sebe sama? Jak vycházet dobře se sebou samým?

Jako příklad uvádím čtyři časté vzorce myšlení při nízké sebehodnotě.

1.

Pokud máme nízkou sebehodnotu, často si nevěříme a nejsme schopni překonávat své strachy ani ocenit své úspěchy. Často srovnáváme svůj život s jinými a všichni nám přijdou lepší a šťastnější. Sami sobě přitom pocit štěstí nedovolíme. Nevěříme, že by nás někdo mohl ocenit nebo mít rád. A tím snižujeme svou sebedůvěru. 

2.

Člověk s nízkým sebehodnocením a silnými nároky na sebe má často potíže hovořit o sobě. Těžko pojmenuje své špatné a už vůbec ne dobré vlastnosti. Pokud by to totiž udělal, okamžitě by vše prošlo jeho vnitřním hodnocením – kritikem. Vše poměřuje podle vzorce špatné a dobré. Pokud si uvědomí svoje negativní vlastnosti, nebere je jako poučení a možnost dalšího vývoje, ale jako silnou sebekritiku s důsledkem odsouzení sebe sama.

Nedovolí si žádnou chybu a už vůbec ne negativní vlastnost, protože jediná chyba pro něj znamená „jsem celý špatný“. Při tomto způsobu smýšlení je těžké si negativní vlastnosti přiznat, což je problém při změně tohoto vzorce myšlení, protože ze všeho nejdříve je třeba převzít zodpovědnost za sebe sama. K tomu dochází právě upřímností k sobě samému.

Pokud má člověk tendenci se odsuzovat, může být pro něj jednodušší vinit okolí a odsuzovat je. Pak se dostává do role oběti, které se dějí špatné věci. Pokud ale nepřebere zodpovědnost za svoje činy a neuvědomí si svou moc nad nimi, nemůže věci změnit.

3.

Další častou potíží je neschopnost popsat se v pozitivním světle, protože ve chvíli, kdy pozitivní vlastnost vysloví, tak ji od sebe vyžaduje na sto procent. Člověk se sníženou sebehodnotou je na sebe přísný. Ve chvíli, kdy se popíše pozitivně, o tom začne pochybovat. Stejně je to i s jeho úspěchy. Žádný úspěch ho neuspokojí. Zde se dostáváme k tomu podstatnému - problém je totiž uvnitř. Pokud si uvnitř nepřipadám dobrý, nemám k sobě dobrý vztah a snižuju svou hodnotu, nemohu si nikdy připustit ani úspěch.

4.

Obvyklé je také potvrzování si vnitřního přesvědčení: „nemá mě nikdo rád“, případně „nemohu mít šťastný život“. Pokud jsem o tom vnitřně přesvědčen, potvrzuji si to pak v životě každým svým krokem. Člověk se sníženou sebehodnotou také nemívá odvahu překonávat svoje strachy, čímž si potvrzuje svou slabost. Stává se z toho začarovaný kruh: čím více strachů člověk nepřekoná, tím více má strach. 

 

Jak tomu čelit?

Pokud někdo žijeme ve výše popsaných vzorcích chování, hledá velmi často nápravu zvenčí, obviňuje druhé, jak špatně se k němu chovají, snaží se najít venku zábavu. Nic z toho ale nemůže fungovat do té doby, než si uvědomí, že to, co mu ve skutečnosti chybí, je schováno uvnitř. Nejdříve musí přijít na to, jak vytvořit sám k sobě zdravý vztah, a co potřebuje do svého života přijmout.

Další důležitý moment, nutný zejména u lidí, kteří jsou na sebe přísní a nároční, je začít si uvědomovat své emoce. Prozkoumat je, dostat se s nimi do kontaktu, dovolit si je. Poté má člověk šanci získat k sobě vztah a vymanit se z hlavy a rozumu, kde je neustále přítomen vnitřní kritik, který je v argumentech vždy silnější.

Řešením je tedy přijmout do života své chyby a naučit se je brát jako možnost dalšího rozvoje, takový převrat ale může chvíli trvat.

Snažme se lépe poznat, pozorovat se, přijmout své potlačené vlastnosti a ocenit ty dobré. Zaměřit se na to, co nám funguje. Můžeme se zeptat svých kamarádů, jak vás vidí nebo čeho si na nás cení. Nejspíš budete překvapeni, jak vás vnímají. Udělejte si seznam svých životních úspěchů a oceňte se za ně. Naučte se vnímat ty drobné, každodenní. Podívejte se na vše, co bylo úspěchem, i drobnosti.

Převezměte zodpovědnost za svůj život, prozkoumejte, jak ke svým problémům sami přispíváte. To je nejlepší způsob, jak se zbavit pocitu bezmoci a dostat svůj život do svých rukou.

Snažte se překonávat svoje strachy, což vám dodá pocity odvahy a zbavíte se pocitů slabosti. A hlavně, buďte na sebe vlídní a hodní.