Proč jsem založil stránku o vztazích?

Odpověď na tuto otázku naznačuje mnoho článku zde. Protože, věřím, že naše vztahy velmi ovlivňují kvalitu našeho života a zároveň mají obrovskou schopnost nás posouvat dopředu ve všech směrech. Partner a vůbec lidé se, kterými navazujeme vztahy, jsou nám zrcadlem, a to, co nám zrcadlí, máme v sobě. Jinak bychom se s tím nesetkávali.

Vztahy jsou vlastně odrazem našeho vlastního vztahu k sobě. Partnera jsme si nevybrali náhodou, to, co přitahujeme, vždy zrcadlí naše určité vlastnosti nebo naše určitá přesvědčení o mezilidských vztazích. Na našich partnerech, dětech, přátelích, nadřízených či zaměstnancích se nám nelíbí přesně to, co my sami děláme nebo bychom dělat chtěli, nebo čemu věříme. Nepřitahovali bychom je, kdyby nějak nezapadali do našeho života.

Když nás něco ve vztazích štve, je to velmi dobrý podnět k možnosti změny a zároveň růstu. Značí to nějaké naše vnitřní nezpracované téma. To co nás dráždí na druhém, se obvykle dotýká něčeho v nás. Štve nás vlastně něco na nás samotných a ten druhý člověk nám pouze nastavuje zrcadlo. Často tyto situace vnímáme jako utrpení, ale jsou to skvělé příležitosti na cestě k sobě a k vnitřní vyrovnanosti.

První věc, kterou bychom měli udělat na této cestě, je dobře si témata a nevyřešené věci uvědomit a přiznat. A to není snadný úkol. Neznamená to, že je musíme ihned vyřešit. V první fázi, je přijměme. Berme je tak, jak jsou. Často samotné uvědomění si tématu spustí jakýsi samoléčící proces. Vidíme na vzorce svého jednání a máme možnost je měnit. Postupujeme z nevědomé úrovně do vědomé.

Jak přinést více vědomí do svého života? Pozorováním sebe. Chce to trošku úsilí, ale vyplatí se. Když nás něco štve, tak pozorováním sama sebe získáváme odstup, nadhled, vnášíme tím do života vědomí. Uvědomění si sama sebe.

Pozorujeme se například, čím přitahuji právě tento typ partnera? Proč tvořím partnerství právě s ním? Tyto otázky si můžeme klást i u ex partnerů, nebo situací v zaměstnání. Proč si ke mně kolega dovoluje? Proč mě nadřízený nerespektuje? Proč jsem cítil(a) tak silnou připoutanost k někomu, kdo si mě nevážil? A vážím si já dostatečně sám sebe? Mám se dost rád a vidím svojí hodnotu? Výsledkem takového pátrání může být zjištění, že pokud se k sobě nechovám hezky, nedám sebe na první místo, nerespektuji se, neumím říct NE, nevěřím si, tak vidím takový přístup ke mně i od mého okolí. Je tedy potřeba budovat vztah sám k sobě. Pak začne přicházet i od druhých lidí.

Často i reakce našeho těla nám napoví. Naše tělo je velmi inteligentní a má silnou schopnost upozorňovat nás prostřednictvím pocitů. Jen my to často nedokážeme pozorovat. Například máte tendenci z něčeho utíkat, vyhýbat se určitým tématům, klopit oči? Kdy to je? S kým? Svírá se vám v nějakých situacích žaludek či hrdlo? Co se vás dotýká? V jakých situacích? Kdy už jste to zažili?

Když budeme opravdu k sobě upřímní, můžeme dojít k velkým vnitřním objevům. 
Například: Mám potřebu se všem zavděčit? Proč to tak je? Asi se bojím kritiky. Co to znamená? Svoji sebehodnotu si nechám určovat okolím. To je častý jev. Jsme napojení na své okolí a jeho názory víc, než je pro nás dobré. Vztah k sobě nám často nejde budovat, protože je pro nás důležité, co o nás říkají druzí. Je pro nás primární vztah s naším okolím. Zde je třeba změna. Primární je vztah k sobě samému. Tento vzorec chování si často přinášíme již z dětství. Když nám rodiče dávali lásku jen s podmínkami. Cítili jsme, že jsme rodiči milováni, až když jsme něco udělali. Za nějaký výkon, známky, uklizený pokoj. Důkazy zasloužené lásky jsme dostávali za 
něco od okolí. Nepřicházela bezpodmínečně.

Vztah nemůže být náhražkou pocitu vlastní nespokojenosti, nevyrovnanosti. To vede k závislosti. Jeden z partnerů se upíná na druhého a hledá v něm zdroj vlastního štěstí. Štěstí a spokojenost nám však nemůže zajistit nikdo jiný než my sami.

Vztah k sobě samému se musíme učit. Měnit své zažité vzorce myšlení. Je zapotřebí úsilí a také upřímnost k sobě samému. Nevidět chyby jen na tom druhém. Pátrat upřímně v sobě. Přestat se vymlouvat na cokoli, co není pohodlné.

Rád bych zde přinášel inspiraci k tomuto pátrání a práci na vztazích. Ona se nám ta práce bohatě vrátí na kvalitě vztahů v našem okolí a tím pádem i na kvalitě našeho života.

https://www.smysluplnevztahy.cz/

facebook: Smysluplné vztahy Michala a Michaely Bartošových