Koučovací sezení

 

Mojí schopností je vnímat širší souvislosti a jít pod povrch věcí. Vidím klientovi možnosti, které v každodennosti životního běhu nevnímá a dokážu věci přesně pojmenovat. Propojuji životní zkušenosti a vize s realitou. To považuji za velmi důležité, protože mnoho lidí nedělá praktické kroky, které jako jediné v naší každodenní realitě vedou k výsledkům. 

Rád Vám pomohu na osobním koučovacím sezení se vztahy, sebeuvědoměním, sebehodnotou, sebevědomím, smyslem a dalšími tématy. 

Individuální sezení trvá ca 2,5 hodiny. 

Mail: michal@smysluplnevztahy.cz