Sex a intimní sblížení

 Zaměňovat sex s láskou a intimním zblížením, je častým zdrojem frustrace. Problém je v tom, že západní kultura už dlouho zaměňuje dva pojmy: chtíč a intimitu. Existuje zde mýtus, který nás ujišťuje, že silná sexuální vášeň je spolehlivým signálem, že po ní bude následovat láska a intimita. Nebude. Američtí psychologové z Massachusettské univerzity Sheree Dukes Conrad a  Michael A. Milburn zjistili, že mnoho lidí intenzivně trpí kvůli rozdílu mezi pudovým a vztahovým sexem, neboli problémem chtíč versus láska a intimita. 

V tom je právě ta častá potíž. Tendence plést si sex s láskou a intimitou může vést k opakovaným zklamáním, zmatku a depresím a do konce i k nutkavému sexuálnímu jednání. Naše fyziologické vjemy jsou u pudového sexu tak silné, že se může zdát, že takové potěšení musí určitě být znakem lásky. Skutečnost ale může být jiná. Zjišťujeme, že navzdory mnohým pokusům se stejným partnerem nebo s několika partnery sex stále poskytuje spolehlivěji fyzické uspokojení, ale vztahová intimita nevzniká.

Lidé se často cítí oklamaní, když poté, co prožijí uspokojující sex s partnerem, jeden z nich, nebo oba objeví, že existuje jen slabé - pokud vůbec nějaké - intimní emocionální nebo intelektuální pouto, které by podpořilo vztah, aby mohl smysluplně pokračovat. Intenzita sexuátních aktivit často nepřechází ve větší emocionální blízkost. 

Vztahová intimita zahrnuje sdílení ústředních momentů našeho vnitřního života s druhou osobou. Prostě cítíme blízkost, která je základem lásky, protože opravdově milovat můžeme jen to co známe. Partneři se prostřednictvím intimity mají možnost poznat, otevřít se jeden druhému po lidské stránce, poznat své kladné stránky, naučit se přijímat i ty záporné, umět spolu prožívat krásné chvíle, ale s partnerem sdílet i ty nepříjemné, poznat navzájem svoje zvyky, návyky, rituály, tradice. Proto se intimita rozvíjí relativně dlouho a postupně, protože nějaký čas trvá, než partnera poznáme.

V ideálním případě bychom měli být plně vědomi toho, co opravdu chceme - je to pudový sex nebo intimní kontakt? Obojí je v pořádku, jen uvědoměním si sebe získáváme jakousi "sexuální inteligenci", díky níž se lépe vyznáme ve svých pocitech, rozlišujeme mezi chtíčem a intimitou a vyvarujeme se následných zklamání.