Sebeprojevení


Autenticky se projevovat v každodenní realitě. Žít sám sebe. To není sobectví, nejde o to “šlapat” po druhých lidech. Jde o to přestat mít strach. V této chvíli přichází opravdové hrdinství, protože jde o překonání sebe. Žádné přizpůsobování, napodobování, žádná přetvářka, snaha vyhovět, naplnit něčí očekávání, jít s davem, zalíbit se. Toto jsem prostě já. Nemůžu a ani nechci být jiný. Ano, vždy se někomu budu líbit a někomu ne, ale tak už to je i teď. Proč si myslet, že když budeme autentičtí, bude to horší? Nebude! Bude to lepší, protože k pocitu, že jsem sám sebou, se přirozeně přidá pocit hrdosti na sebe. Přestat se bát konfrontace s autoritami, veřejným míněním, zkrátka dospět. Postavit se hrdě za svoji pravdu, protože pokud chci vyrůst do plnosti svého potenciálu, musím přestat podléhat strachům a postavit se za sebe.
Nakonec je to lepší pro všechny, protože my se tak konečně stáváme čitelní i pro své okolí.
Přestaňme se tedy konečně podřizovat přání svých blízkých, společenskému a sociálnímu tlaku, nenaplněným ambicím rodičů, partnerů, kolegů.
Přestaňme přetvářet svoji povahu ve snaze být populární a zapadnout.
Přestaňme pomíjet své talenty v obavách z výsměchu. Pojďme být konečně hrdiny svého života. Nepopírejme již svoji přirozenost, protože nám kdysi (většinou už při výchově) někdo namluvil, že je to tak lepší. Sebeprojevení je velká součást přijetí sebe - vztahu k sobě. Toho, jak se máme rádi.

📚Z knihy Smysluplné vztahy - Klíč ke svobodě.

Informace a objednávky:
https://www.smysluplnevztahy.cz