Vztahy mají ohromnou moc posouvat nás ve všech směrech. Měnit nám vnímání sebe. Můžeme si na nich začít uvědomovat základní vztah. Vztah k sobě samému. "Poznej sama sebe", byl nápis již na většírně v Delfách. Od poznání sebe se, dle mého, odvíjí vše - štastný život, radost, úspěch...