Vztahy mají ohromnou moc posouvat nás ve všech směrech. Měnit nám vnímání sebe. Můžeme si začít uvědomovat základní vztah. Vztah k sobě samému. "Poznej sama sebe", tento nápis byl již na většírně v Delfách. Od tohoto poznání se odvíjí vše.