Je možné mít šťastné vztahy?

Veškeré naše vztahy jsou odrazem vztahu, který máme sami k sobě a který je často silně ovlivněn vztahem, jaký jsme měly v dětství k dospělým. Každý náš významný vztah je v podstatě odrazem našeho vztahu k jednomu z rodičů. Dokud nevyřešíme tento prvotní vztah, ty další nebudou podle našich představ. 

Naše vztahy k okolí jsou projevem naší osobnosti. To, co přitahujeme, vždy zrcadlí naše určité vlastnosti nebo naše určitá přesvědčení o mezilidských vztazích. Na našich partnerech, dětech, přátelích, nadřízených či zaměstnancích se nám nelíbí přesně to, co my samy děláme nebo bychom dělat chtěli, nebo čemu věříme. Nepřitahovali bychom je ani by nám nezkřížily cestu, kdyby nějak nezapadaly do našeho života.
Lidé, k nimž máme vztah, tedy vždy zrcadlí naše vlastní přesvědčení, a na druhé straně my samy jsme zrcadlem jejich víry. Vztah proto představuje jeden z nejmocnějších vlivů na náš vývoj. Hodnotíme-li upřímně své osobní vztahy, zjistíme mnohé i o tom, jak jsme je utvářeli.

Jestliže vám nadřízený neustále projevuje nespokojenost a kritizuje vaši práci, podívejte se do sebe. Buď se v některých situacích chováte jako on, nebo věříte, že nadřízení jsou vždycky kritičtí a nespokojení.

Chová-li se k vám partner chladně a neprojevuje vám lásku, zjistěte, nemáte-li v sobě například přesvědčení, která jste získaly v dětství pozorováním rodičů, že láska je chladná a neprojevuje se.

Jestliže vás partner nepodporuje a neustále vás sekýruje, i tehdy pátrejte ve svém přesvědčení z dětství. Nechoval se tak jeden z rodičů? Nechováte se tak vy?

A jestli vás rozčilují některé zvyky vašeho dítěte, pozorujte to a zjistíte, že jsou to i vaše zvyky. Děti se učí pouze napodobováním dospělých, které mají kolem sebe.

Uvědomte si plnou odpovědnost za vztah. To je klíčové! Uvědomte si, že jsme zodpovědní za to, jaký je bez ohledu na to, jak hodnotíte odpovědnost toho druhého. Pokud vás cokoli ve vztahu neuspokojuje, ptejte se vždy sami sebe, proč a jak k tomu došlo. 
Pokuste se zjistit, které z vašich vnitřních přesvědčení zapříčinilo ne dost uspokojivý, šťastný a láskyplný vztah. Z jakého důvodu udržujete tento nepříjemný stav? Všechno, co děláme, má vždy nějaký důvod. Jinak bychom se tím nezabývali.
Toužíte-li po skutečně plných a šťastných vztazích v životě, věříte-li, že je můžete mít, a jste ochotní přijmout toto štěstí, pak jste schopní vytvořit - a také vytvoříte vztahy, které vám budou vyhovovat.

Jediný způsob jak změnit druhé je změnit sama sebe. Změňme své myšlení a vzorce a brzy zjistíme, že i "oni" jsou najednou jiní. Obviňování nemá smysl. Obviňováním se jen vysilujete. Uchovejte si sílu. Bez ní se nemůžete měnit. Bezmocná oběť nenachází východiska. Práce na sobě, je vždy těžká, ale přináší to nejlepší ovoce do života. Zázračná pilulka na vztahy bohužel neexistuje.