Snaha být perfektní

Často se při své práci (www.lemons.cz) se setkávám s perfekcionismem ve formě touhy po dokonalosti. Vidím, jak lehce může vést k nedosažitelnosti a izolaci. Lidé, kteří chtějí být dokonalí působí často nepřístupně, chladně a odtažitě, někdy dokonce až arogantně. Hlavním důvodem je maska dokonalosti.
Jsou prostě perfektní (fyzicky, profesně atd), respektive se tak snaží působit. Nikdo nemá poznat, jaký mají ve skutečnosti strach a jak si často nejsou sami sebou jistí. Jen ten, koho pustí k sobě blíže, může poznat jejich nesmírnou zranitelnost. Extrémní snaha nedopouštět se chyb je vlastně stále opakovaný pokus o zajištění vnitřní jistoty. Arogance je tady v tomto případě jen zastírací manévr. Je to veliká klec, šikana sebe sama a izolace ve které se skrývá nejistota a pocit méněcennosti. Touhu po dokonalosti vlastně nelze uspokojit. Je to závislost na na vnějším ocenění. Tím, ze si člověk není jistý sám sebou, snaží se získat jistotu potvrzením a náklonností druhých. Je na tomto typu potvrzení a ocenění závislý. Bohužel hledá oceněni pouze zevně a zapomíná na svou vnitřní jedinečnost, kterou kdyby následoval, tak by naplňoval a sebepotvrzoval své hlubší a lidsky přirozenější kvality. Touhu po obdivu a přijetí zvenčí nelze uspokojit,musí být naplněna především zevnitř. To znamená přijetím sebe sama a vnímáním úcty k sobě a přijetim všeho v době, i svých nedokonalostí.
U lidí toužících po dokonalosti je častým zdrojem jejich potíží nepřijetí a ponížení v dětství, někdy i veliký tlak na výkon. Tímto si však dítě vypěstuje závislost na názorech druhých, závislost na uznání a chvále, přestává být samo sebou, přestává nacházet naplnění samo v sobě a vzdaluje se své vlastní autenticitě. Touha po dokonalosti je vlastně vystupňovaná posedlost po uznání, jakési pseudo-lásky, na kterou si člověk zvykl v podobě podmínečné lásky svých rodičů.
Pro mnoho lidí není vždy snadné pochopit, z jaké příčiny si připadají malí a méněcení. Je ovšem důležité si vůbec připustit tuto oblast, aby se mohla realizovat změna. Cesta ven spočívá v tom, aby se člověk stal autentickým. Popravdě a poctivě přiznat vlastní slabiny, tím se člověk nestává menším a horším, ale naopak svobodnějším a sebejistějším.

Smysluplné vztahy jsou také na instagramu. Pokud máte instagram, připojte se k vzájemnému obohacení, budu rád, adresa: michal_v_bartos
https://www.instagram.com/michal_v_bartos/

Michal V. Bartoš
www.michalbartos.com
https://www.instagram.com/michal_v_bartos/
Facebook: Smysluplné vztahy