O mně

 

Více jak 24 let se věnuji firemní komunikaci a vztahům ve firmách. Jsem spolumajitelem teambuildingové a eventové agentury Lemon production (www.lemons.cz). V průběhu času, při práci s firemní klientelou, jsem se začal věnovat koučinku a mentoringu. Vztahy jsou časté téma mých klientů. Dalšími častými tématy jsou sebevědomí, sebehodnota, smysl a sebepoznání. 

Mojí schopností je vnímat širší souvislosti a jít pod povrch věcí. Vidím klientovi možnosti, které v každodennosti životního běhu nevnímá a dokážu věci přesně pojmenovat. Propojuji klientovi životní zkušenosti a vize s realitou. To považuji za velmi důležité, protože mnoho lidí nedělá v životě praktické kroky, které jako jediné vedou v naší každodenní realitě k výsledkům. 

Ve své práci jdu vždy do maximální možné hloubky, kterou klientův proces umožňuje. Tuto možnost mám mimo jiné díky tomu, že se mi na mé vlastní cestě podařilo vystoupit z některých limitů, které nás v současné době jako lidstvo svazují (limity rodinných linií, kolektivní limity atd). Tyto limity, které jsme přijaly výchovou a  systémem různých přesvědčení, jsou mimo jiné důvodem, proč dnes zažíváme kvantitativní hojnost, ale chybí nám smysl toho, co žijeme, protože to, jak dnes většinově tvoříme, nám nepřináší životní radost (dobrý pocit). Byla to má cesta integrace k celistvosti. Díky tomu vnímám, vidím a cítím více, než jsem si byl kdy schopný představit a dokážu pracovat s hlubinnými procesy našeho podvědomí. Není v tom nic mystického, naopak je to velmi přirozený proces, který je v možnostech každého. Já tuto zkušenost nyní předávám dál při své práci s klienty. Kombinují integrální koučink s konstelačními a dalšími technikami. 

V současné době je můj časový prostor pro individuální sezení omezený, protože se více věnuji práci na knihách, přednáškách a seminářích. Proto si své klienty vybírám, nepřijímám všechny zakázky. Pokud si chcete domluvit osobní sezení pište na mail: michal@smysluplnevztahy.cz

Na konci října 2018 vyšla kniha "Smysluplné vztahy - Klíč ke svobodě", která vznikla na podkladě úspěšné facebookové stránky Smysluplné vztahy. Ženský pohled na některá témata do knihy přidala má žena Michaela Bartošová, která je terapeutkou. Už po prvních měsících prodeje zaznamenala kniha velký ohlas. Tento zájem nás velmi těší a byl důvodem k vydání druhého, rozšířeného vydání knihy v říjnu 2019, které jsme připravili pod společným jménem. 

Více informací a objednávky zde:  https://www.smysluplnevztahy.cz/ 

S mojí ženou Michaelou jsme založili web, na kterém najdete náš blog, program akcí a další informace:  www.mmbartosovi.cz 

Sociální sítě: 

Facebook: Smysluplné vztahy Michala a Michaely Bartošových

https://www.facebook.com/smysluplnevztahy/ 

Instagram: michal_v_bartos 

https://www.instagram.com/michal_v_bartos/

https://www.smysluplnevztahy.cz/

Těším se na Vás na některé z mých přednášek, nebo seminářů.