Michal Bartoš

Více jak 20 let se věnuji firemní komunikaci a vztahům ve firmách. Jsem spolumajitelem teambuildingové a eventové agentury Lemon production (www.lemons.cz). Před sedmi lety jsem se začal věnovat koučinku a mentoringu. Vztahy jsou časté téma mých klientů. Dalšími častými tématy jsou smysl a sebepoznání. 

Na těchto stránkách a na mém Facebooku "Smysluplné vztahy", se věnuji vědomějšimu poznání sama sebe.  Vztah k sobě samému je základem pro všechny vztahy. Když necítíme sebeúctu, sebehodnotu, sebe-vědomí , neumíme nastavit své hranice, pak nám to naše ostatní vztahy jen zrcadlí. Práce na autenticitě a vztahu k sobě se vyplatí, protože má obrovskou schopnost posunout nás k poznání sebe sama, až do té nejhlubší úrovně. Ta nejzásadnější otázka pro mne vždy byla "Kdo jsem já?" "Jaký je smysl?"

 Navštívit můžete také moji Facebook stránku Smysluplné vztahy, blog na iDnes, nebo Instagram.

https://www.facebook.com/smysluplnevztahy/

http://michalbartos.blog.idnes.cz 

https://www.instagram.com/michal_v_bartos/

 

 

Přátelé, zvu Vás na křest mé knihy SMYSLUPLNÉ VZTAHY.

Michal Bartos