Michal Vokáč Bartoš

Dvacet let se věnuji firemní komunikaci a vztahům. Jsem majitelem teambuildingové a eventové agentury Lemon production (www.lemons.cz). Před pěti lety jsem se začal věnovat koučinku a mentoringu. Vztahy jsou časté téma mých klientů. Dalšími častými tématy jsou smysl a spiritualita.

Na těchto stránkách a na mém Facebooku "Smysluplné vztahy", bych chtěl být inspiraci všem, kteří chtějí tvořit a žít smysluplné, radostné a štastné vztahy. Vztah k sobě samému je základem pro všechny vztahy. Když necítíme sebeúctu, sebehodnotu, sebe-vědomí , neumíme nastavit své hranice, pak nám to naše ostatní vztahy jen zrcadlí. Práce na autenticitě a vztahu k sobě se vyplatí, protože má obrovskou schopnost posunout nás k poznání sebe sama, až do té nejhlubší úrovně. Ta nejzásadnější otázka pro mne vždy byla "Kdo jsem já?" "Jaký je smysl?"

 Navštívit můžete také moji Facebook stránku Smysluplné vztahy, nebo blog na iDnes.

https://www.facebook.com/smysluplnevztahy/

http://michalbartos.blog.idnes.cz 

 

 

Vztahy jako příležitost k růstu - proč jsem založil Smysluplné vztahy

Naše obzory jsou mnohem širší, než můžeme běžně vnímat svými omezenými smysly, myslí a rozumem. Opravdové dobrodružství života začíná, když najdeme odvahu vykročit ze svých stereotypů.

Michal Vokác Bartos